Úvod

Střelecké spolky měly svůj význam v mnoha městech Rakousko-Uherské monarchie. Jejich činnost byla především obranná v případě obléhání měst. Tato činnost postupně přecházela ve spolky, které se staly zájmovou a společenskou činností sdružující úctyhodné občany měst. Na veřejnosti vystupovaly spolky při významných událostech. Spolkový prapor, parád­ní uniformy, každoroční střelby do malovaných terčů se stávaly společenskou událostí.

Anton Špelec, ostrostřelec

Proč tento úvod, vážení spoluobčané? Skupina nadšenců po vzoru ostrostřelců z Rakovníka se pokusila navázat na historii města Lokte. Protože archiv v Jindřichovicích má písemné doklady této spolkové činnosti ve městě, bylo nám umožněno nahlédnout do knihy Dějiny občanského sdružení ostrostřelců z Lokte, kterou napsal Prokop Schmidt z roku 1863.

Také kronika, která byla založená roku 1820 jako Kronika ostrostřelců okresního města Lokte. A věřte, že je možné dočíst se zajímavých podrobností o členstvu a čestném členstvu. Popisovány jsou zde hodnosti, vyznamenání, diplomy a jsou zde zmínky i o členech kapely. V jednotlivých létech se počet členů měnil, v průměru však bylo padesát až do ukončení záznamů v kronice 4. května 1936, kdy byl návštěvou v Lokti kardinál Karel Kašpar, Arcibiskup pražský.

Foto s prezidentem ČR

Uběhlo mnoho roků od časů slávy loketských ostrostřelců. Jejich původní význam vzal s léty za své. Přesto se podařilo oživit tuto spolkovou činnost, která sdružuje nadšence pro tuto věc. I my chceme prezentovat město při různých oslavách a v neposlední řadě tou nejdůležitější aktivitou jsou každoroční střelby do terčů s vyhlášením krále (královny) střelců pro daný rok.

Sbor loketských ostrostřelců byl zaregistrován ministerstvem vnitra ČR 2. 8. 2002 v Praze. Tato událost byla slavnostním přípitkem části členstva stvrzena s přáním úspěšné činnosti, která má potěšit nejen angažované členy, ale i obohatit spolkovou činnost města Lokte.

Sbor loketských ostrostřelců je členem sjednocení Ostrostřelců zemí Koruny české s. o. s. a Evropského společenství historických ostrostřelců. Věříme, že i veřejnost ocení tuto naši snahu. Vážní zájemci mohou být seznámeni se stanovami spolku a budou-li jim vyhovovat, mohou se stát členy Sboru loketských ostrostřelců. Informace je možno získat u pana Kalianka.

EGS, OZKC