Setkání zástupců Ostrostřelců zemí Koruny české

Ve dnech od 12. 5. 2012 do 13. 5. 2012 bude v Horním Slavkově na ubytovně VS ČR probíhat setkání zástupců Ostrostřelců zemí Koruny české. Program bude sjednocení akcí, postup při výcviku a pořadové přípravě, postup při různých příležitostech (svěcení praporu, povyšování hodností, jmenování čestným členem a další), práva a povinnosti krále OzKč, postup při konání krále OzKč a další.